Historie hradu Křivoklátu


Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským.

Křivoklát byl několikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl. Romantismus 19. století a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929, přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním.

Nádherná hradní kaple, královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovna obsahující na 52 tisíc svazků, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárna, proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji, monumentální velká věž s loveckými sbírkami a výhledem do okolí, příjemná procházka po hradbách, věž Huderka s černou kuchyní a vyhlídkovým ochozem, hejtmanství s příležitostnými výstavami, to vše a ještě mnohem více je hrad Křivoklát, národní kulturní památka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The castle Křivoklát is one of the most significant royal residences in the Czech Republic. The first information about castle´s predecessor is in the chronicle of Cosmo in year 1109. The construction of a stone castle begun by Wenceslas I. from Přemysl dynasty in the 13th century. The castle Křivoklát was a place of residence for Luxembourg dynasty too. The Holy Roman Emperor Charles IV. spent here a part of his childhood. The castle was rebuilt by Charles´s son Wenceslas IV. and later generously finished by Vladislav II. Jagellon. The Habsburg dynasty used the castle mainly as a state prison. Křivoklát was heavily damaged by fire for the three times. The last owners, the Fürstenberks, saved the castle by renovating it. The renovation took 100 years. You can visit, for example, the Treasury, prison and the torture chambre with the torturals, beautiful castle chapel, the Royal Hall, Fürstenberk library, museum and gallery or the Huderka tower with scullery cuisine.